Mer om våra medlemsföretag

Finnshipping Oy Ltd

Finnshipping grundades 1954 för att bistå den växande internationella handeln i norra Europa och speciellt i Skandinavien. Basindustrin är vår väsentligaste kund, men kundportföljen har utvidgats till ett fullvärdigt internationellt nätverk bestående av befraktare och rederier.

Finnshipping fungerar som bokningsagent för FALLine, en linjeservice inom Fednav International Ltd, som erbjuder regelbundna seglingar med moderna handysize-fartyg mellan norra Europa och flera hamnar vid St. Lawrenceleden och Stora Sjöarna.  FALLine är en konventionell linje som specialiserat sig på transporter av styckegods och projektlaster.

C & C Port Agency sköter de fartygsklareringstjänster behövs av Finnshipping.

Styrelsemedlemmar
Jan Arppe
Peter Arppe
Oscar von Hetrzen
Ronald von Hetrzen

 

www.finnshipping.fi