Mer om våra medlemsföretag

Inkoo Shipping Oy Ab

Ingå hamn är en privatägd, allmän, kommersiell hamn. Över hamnen transporteras årligen ungefär en miljon ton gods. All trafik till och från hamnen består av trampsjöfart, ingen regelbunden linjetrafik finns överhuvudtaget.

Hamnen är en så kallad vinterhamn som är öppen för trafik året om. Isförhållandena är lätta under normala vintrar, och farleden är isfri nästan hela året.

Hamnen är specialiserad på att hantera och lagra torra bulkvaror. Hamnens konkurrensfördelar är de smidiga hanterings- och lagringsmöjligheterna, lång erfarenhet av bulkvaruhantering samt det fördelaktiga läget med goda sjö- och vägförbindelser.

Verksamhetsorter
Ingå och Pargas

Huvudsakligt verksamhetsområde
hamn, hamnoperatör och fartygsklarering

Fartygsanlöp/år
355 st.

Fartygsklareringar/år
664 st.

Verkställande direktör
Thomas Bergman

Fartygsagenter
Tom Björklöf

Kontaktuppgifter
Skeppsmäklare / agenter Ingå
agency(at)inkooshipping.fi
jour 24 h: 0207 631 500

Skeppsmäklare / agenter Pargas:
agency.parainen(at)inkooshipping.fi
jour 24 h: 0207 631 512

www.inkooshipping.fi