Mer om våra medlemsföretag

Rahjan Huolinta Oy

Rahjan Huolinta Oy fungerar i Kalajoki hamn. Kalajoki hamns årliga totala trafik är ca 500 000 ton och i genomsnitt anlöper ca 150 fartyg hamnen årligen.

Exportens andel av trafiken är ca 70 % och importens är 30 %. Den största exportprodukten är sågat trävirke. Av hamnens kunder består ca 60 % av sågföretag och 10–20 övriga industriföretag i norra-, ostliga- och centrala delarna av Finland.

Sågvirke förs främst till England, Spanien och övriga Medelhavsländer. Förutom sågvirke förs även från Kalajoki faner, stålkonstruktioner, järnskrot, växttorv, säd och träpellet.

Huvudsakligt verksamhetsområde
hamnoperator

Verkställande direktör
Leena Rahja

Kontaktuppgifter

Phone: + 358 20 7769 362
Email: leena.rahja@rahjanhuolinta.fi
Duty Agency Phone: +358 400 667 847
Email: agency@rahjanhuolinta.fi