Mer om våra medlemsföretag

Aava Shipping Ab

Aava Shipping Ab:s huvudkontor är Mäntyluoto i Pori. Företaget har erbjudit där hamnoperatörservice, lagring och fartygsklarering sedan hösten 2020. I Mäntyluoto hanterar vi rundvirke, flis, industriråvaror och cirkulärekonomiprodukter.

Företaget erbjuder även fartygsklareringstjänster för krävande projektlaster i andra finska hamnar, specialiserat på agenturer för fartyg som transporterar vindkraftskomponenter. Under 2023 kommer Aava Shipping att genomföra över 100 hamnbesök.

Fartygsklarering
agency@aavashipping.fi

verkställande direktör
Niilo Peltomäki
niilo.peltomaki@aavashipping.fi
+358405190445

www.aavashipping.fi