Mer om våra medlemsföretag

Helsinki Chartering Oy Ab

Verksamhetsort
Helsingfors

Huvudsakligt verksamhetsområde
befraktningsmäklare

Verkställande direktör
Jari Järvi

Kontaktuppgifter
chartering@hecha.fi

www.hecha.fi