Mer om våra medlemsföretag

Maersk Finland Oy

Vi har bistått finska kunder att komma till den internationella marknaden allt sedan 1990.

Oberoende om det är fråga om en normal, kyl eller överstor transport, kan vi erbjuda expertis och ett internationellt nätverk, som behövs för att i tid få lasten till sin destination.

Vi erbjuder feeder-tjänster till Helsingfors, Kotka och Raumo. Dessa nyckelhamnar i Finland sammanknyts i transportkedjan till de globala storhamnarna, så som Bremenhaven i Tyskland. Från dessa storhamnar är den övriga världen endast på en kort avstånds väg.

Vi erbjuder fullskalig service i hela Östersjöområdet. Vårt nätverk sträcker sig överallt i Finland, Skandinavien och nord Europa. Vid behov kan vi även avhämta lasten från produktionsorten och leverera den tryggt och säkert till sin slutliga destination – överallt i världen.

Rutter till och från Finland på Maersks sidor

Huvudkontor i Finland
Helsingfors

Huvudsakligt verksamhetsområde
Containerrederi, linjetrafik

Verkställande direktör
Satu Lindeberg

Kontaktuppgifter i Finland
https://www.maerskline.com/countries/finland/contact

www.maerskline.com