Kom med i nätverket!

Inom havslogistiken är sociala nätverk det allra viktigaste. Det är bra att fritt kunna diskutera aktuella frågor inom branschen med kolleger och kompanjoner. Skeppsmäklareförbundet har redan i över 100 års tid erbjudit ett ypperligt forum för detta och utvecklas hela tiden i en positiv riktning. Vi behöver definitivt ett samarbete inom hela verksamhetsfältet och intressebevakning. Kom även du med!”

Ordförande Tomi Rautio (verkställande direktör Saimaa Terminals, produktionsdirektör Steveco)

Bli medlem?
Som egentliga medlemmar kan man godkänna kända sammanslutningar som i Finland med rättshandlingsförmåga idkar skeppsklarering, skeppmäklar- eller linjeagentursverksamhet. Som krav är att den som ansöker om medlemskap har den erforderliga förtrogenheten med branschen. Noggrannare medlemskrav finns i förbundets stadgar. Välkommen med!

Medlemsförmåner

 • förbundets intressebevakning
 • Call the Agent -evenemanget
 • nyhetsbrev varje månad
 • aktuella medlemsnotiser
 • egen kvalitetsstandard FONASBA Quality Standard
 • omfattande nätverk av branschens företag i Finland och hela världen

Bli kompanjon?

Som kompanjoner kan man godkänna företag vars verksamhet är nära förbundets verksamhet, samarbetskompanjoner eller övriga aktörer som vill bilda nätverk med medlemsföretagen. Ett företag som kan bli medlem kan inte bli kompanjon, däremot övriga företag inom sjöfarten. Välkommen med!

Kompanjonsförmåner

 • Call the Agent -evenemanget till medlemspris
 • nyhetsbrev varje månad
 • aktuella medlemsnotiser
 • omfattande nätverk av branschens företag i Finland och hela världen

Varför bli medlem?

 • tillsammans är vi större!
 • Inom branschen finns många små aktörer, det är klokt att slå ihop våra krafter
 • Det behövs samarbete och intressebevakning inom hela branschen så att vår röst hörs
 • att skapa omfattande nätverk underlättar affärsverksamheten
 • inom vårt nätverk finns stora och små, finska och globala firmor, från vilka man kan lära sig och få goda kontakter

Hur bli medlem?

Fyll i blanketten shipbrokers.fi/jasenhakemus/ eller ta kontakt med verksamhetsledaren secr@shipbrokers.fi

Ladda broschyr

På finska Shipbrokers_Jäseneksi-tai-kumppaniksi

På engelska Shipbrokers_Member_or_Partner