Lausunto 26.6.2020 valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta

Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida lakiesitystä (Ks uutinen LVM:n sivuilla)  ja pyynnöstä...

Lue artikkeliKaikki artikkelit