Mer om våra medlemsföretag

Oy Thunship Ab

Vår verksamhet är global, men vi koncentrerar oss speciellt på Europa och Östersjöområdet. Vårt specialkunnande är isförstärkta fartyg. Bolaget grundades 1954. Vår huvudsakliga verksamhet är tidsbefraktningar samt försäljningar och köp av fartyg.

Vi vill skapa långvariga kundrelationer. Kontrakt som vi uppgjort övervakas och sköts aktivt under hela den överenskomna befraktningen och försäljningen. Vi har goda relationer till ägare av de europeiska fartygen, uthyrarna och operatörerna. Härtill har vi ett omfattande internationellt affärspartnersnätverk.

Verksamhetsort
Helsingfors

Huvudsakligt verksamhetsområde
fartygsmäklare, tidsbefraktningar

Verkställande direktör
Staffan Martin

Kontaktuppgifter
thunship@thunship.fi
www.thunship.fi