Mer om våra medlemsföretag

Steveco-konsernen

Steveco är Finlands ledande logistikhus med inriktning på heltäckande stuvnings- och logistiktjänster. Vår koncerns verksamhet omfattar hamnarna i Helsingfors, Kotka, Fredrikshamn och i Saimenområdet. Vår landterminal i Kouvola betjänar tåg- och långtradartrafiken.

Stevecos historia sträcker sig tillbaka till 1800-talet och företaget har ända sedan början varit i finsk ägo. Vår verksamhet styrs av en stark ansvarskänsla som omfattar såväl miljön, den yrkeskunniga personalen som kundens last. Steveco-koncernen sysselsätter cirka 800 personer.

I våra containerterminaler i Helsingfors och Kotka hanterar vi årligen cirka en miljon TEU-enheter. Cirka 12 miljoner ton styckegods av olika slag transporteras via våra terminaler och vi är en av marknadsledarna i Finland inom exporten av skogsindustriprodukter. Steveco Logistics speditionstjänster tillhandahåller alla tjänster i anslutning till spedition och tullklarering.

Med hjälp av vårt samarbetsnätverk sköter vi globala sjötransporter i form av container- eller bulklast. Vi ordnar också internationella frakter längs landsväg, järnväg eller med flyg och tillhandahåller tjänsterna i anslutning till dem. Projekttransporter är också en del av vårt servicekoncept.

Steveco-koncernen är en föregångare på sitt område i fråga om olika digitala projekt. Stevecos strategiska mål är att utnyttja digitala möjligheter. Genom omfattande digitaliseringsprojekt kan de tjänster som bolaget erbjuder lyftas till en helt ny nivå. Inspecta Sertifiointi Oy har certifierat Steveco-koncernens miljöledningssystem samt systemet för arbetsmiljö och säkerhet enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Systemen omfattar koncernens alla kontor och funktioner.

www.steveco.fi

Steveco Blog blog.steveco.fi 
Facebook StevecoGroup
Twitter @StevecoOy 
Instagram steveco_oy
Youtube Steveco Oy