Mer om våra medlemsföretag

Meriaura Ab

Meriaura är ett finskt familjeägt rederi som specialiserar sig på industriella bulktransporter och krävande projektlaster. Meriauras fartyg är verksamma över hela Europa, främst i Östersjön och Nordsjön, och transporterar cirka 3 miljoner ton last årligen.

Meriaura är känt inom sjöfarten för att vara en pionjär inom biobränsleanvändning och är det första rederiet som erbjuder klimatvänliga, nästan helt koldioxidfria transportkontrakt.

Företagets vision är att vara i frontlinjen när det gäller att utveckla miljövänlig och hållbar sjöfart.

Meriaura har en agenturfilial i Fredrikshamn, som fokuserar enbart på skeppsklarering och agenturverksamhet.

Utöver detta erbjuder Meriaura agenturtjänster i andra hamnar i Finland, som t.ex. Åbo, Nådendal, Euraåminne, Raumo, Pargas, Kantvik samt Kimito och har möjlighet att verka även i hela landet efter kundens önskemål.

Meriaura har omfattande kunskap och erfarenhet av krävande och mångfacetterade projekt, såväl inom befraktning som agenturverksamhet.

Andra företag inom Meriaura Group är:

VG-Shipping Ltd – fartygsskötsel och bemanningstjänster

VG-Trans Ltd – landtransporter

EcoPorts Finland Ltd – privat hamn och hamnoperatör

VG EcoFuel Ltd – biobränsleproduktion

samt övriga bio- och cirkulära ekonomiföretag.

Huvudkontor
Åbo

Filial
Fredrikshamn + representationstjänster i hela Finland

Primär huvudsyssla
sjötransport, fartygshanteringstjänster, fartygsklarering

VD
Bengt-Erik Rosin

Ta kontakt
agency@meriaura.fi