Mer om våra medlemsföretag

Cosco Shipping Lines Finland Oy

Cosco Shipping Lines Finland Oy grundades år 1996 som ett kooperativt företag för Cosco Europe GmbH och John Nurminen Oy.

Cosco Shipping Lines Finland Oy fungerar som Cosco-konsernens agent i Finland och de Baltiska länderna. Cosco Shipping Lines Finland Oy erbjuder pålitliga och konstandseffektiva lösningar för allehanda transporter.

Verksamhetsorter
Helsingfors

Huvudsakligt verksamhetsområde
containerrederi, linjetrafik

Verkställande direktör
Yibin Yu

www.cosfim.fi