Mer om våra medlemsföretag

Hangö Stevedoring Oy Ab

Hangö Stevedoring har fungerat som hamnoperator i Hangö hamn allt sedan 1912.  Hangö hamn har ett unikt geografiskt läge och ligger längst ut på södra spetsen av Finland, på gränsen mellan Östersjön och Finska viken och på ett kort avstånd sjöledes från övriga Europa.

Till Hangö tar man sig smidigt längs den korta farleden eller den rusningsfria landsvägen. Last som anländer i järnvägsvagnar når behändigt fram tack vare järnvägsspåret som sträcker sig ända in i terminalbyggnaderna.

Hangö Stevedoring erbjuder sina kunder

  • stuveriverksamhet, spedition, skeppsmäkleri och transporter
  • över 100 olika arbetsmaskiner för stuvning av olika lasttyper
  • 50 000 m² moderna terminalutrymmen samt 350 000 m² öppen fältyta

Verkställande direktör
Petteri Sammalisto

Kontaktuppgifter

Importspedition: 040 740 8021
Exportspedition: 040 740 7997
Pappersspedition: 040 591 8997
Fartygsklarering: 040 661 7974

Anvisningar till lastleverantörer
Hamnkartor

www.hangostevedoring.fi