Mer om våra medlemsföretag

Mann Lines Ab

Mann Lines sköter RO-RO -transporter i hela Europa, Ryssland och central Asien både till lands och på räls. Bolaget har kontrakt med flera bil-, maskin- och industriföretag i Europa.

Du finner mer om vår maskinpark på bolagets webbsidor.

De viktigaste frakterna är containrar, trailers, mobila maskiner, nya bilar, träprodukter, pappersprodukter och stål.

Mann Lines transporterar ca 500 000 ton last per år.

Huvudsakligt verksamhetsområde
linjetrafik

Verksamhetsort
Åbo

Verkställande direktör
Timo Helanto

www.mannlines.com