För medierna

Medlemsföretagen i Finlands Skeppsmäklareförbund står för ett globalt perspektiv på sjöfarten.

Till förbundets medlemmar hör finländska dotterbolag till världens största containerrederier som aktivt vill utnyttja digitaliseringen och blockkedjetekniken för att utveckla sin verksamhet.

Våra medlemsföretag bedriver skeppsklarerings- eller hamnoperatörsverksamhet i alla Finlands hamnar, och därför känner vi hela landets hamnnätverk väl.

Befraktningsmäklarna, som också hör till förbundets medlemmar, följer aktivt världshandeln och arbetar med att förutspå logistikbranschens framtid.

Finland är en ö. Våra medlemmar vet hur man tar sig till den här ön – eller härifrån!

Fråga mer
toiminnanjohtaja Sari Turkkila
sari.turkkila@shipbrokers.fi
+358 40 5263348