Mer om våra medlemsföretag

GAC Finland Oy

GAC Group köpte i september 2010 John Nurminen -koncernens fartygsklareringsverksamhet. GAC Finland fungerar i alla större finska handelshamnar. Våra kontor ligger i Helsingfors, Borgå, Kotka, Åbo, Nådendal och Raumo.

Huvudkontor
Helsingfors

Huvudsaklig verksamhet
Fartygsklarering

Verkställande direktör
Svante Eriksson

Kontaktuppgifter
shipping.finland@gac.com

www.gac.com/finland