Mer om våra medlemsföretag

Herman Andersson Oy

Herman Andersson Oy är norra Finlands ledande logistikexpert. Vi erbjuder fullskaliga hamnverksamhetstjänster – stuvning, spedition och fartygsklarering – allt sedan 1902.

Till följd av vårt omfattande serviceurval sker fartygens hamnanlöp smidigt och lasterna fortsätter sin färd på det överenskomna sättet och inom den överenskomna tidtabellen. Vår moderna och mångsidiga maskinpark möjliggör även hanteringen av speciallaster oberoende om du transporterar containrar, trailrar, styckegods eller bulklast.

Uleåborgs hamn är norra Finlands största storenhetshamn. Uleåborg är norra Skandinaviens största stad och sjö-, järnvägs-, landsvägs- och flygförbindelserna är utmärkta i Uleåborg.

Bolagets fartygsklarering har långa anor och en gedigen erfarenhet om Bottenvikens krävande förhållanden. Fartygsklareringen fungerar som ombud för de fartyg som anlöper hamnen samt som intressebevakare för rederiet och tidsbefraktaren. Fartygsklareringen sköter alla tjänster som fartygen behöver så att hamnbesöket sker smidigt och utan fördröjningar.

Verksamhetsort
Uleåborg

Huvudsakligt verksamhetsområde
stuvning, spedition och fartygsklarering

Verkställande direktör
Jari Rantamaula

Kontaktuppgifter
Fartygsklarering
tfn (08) 3150 131
agency(a)hermanandersson.fi

www.hermanandersson.fi