Påverkansarbete

Förbundet är en dynamisk och aktiv påverkare som aktivt deltar i den offentliga debatten inom branschen och i samarbetet med branschens centrala intressentgrupper. Förbundet yttrar sig om frågor som är viktiga för medlemmarna.

I Finland samarbetar förbundet särskilt med Kommunikationsministeriet, Tullen, Trafiksäkerhetsverket Trafi och Trafikverket. Andra viktiga partner är alla hamnar och Hamnförbundet, hamnoperatörerna och deras förbund samt lotsningsbolaget Finnpilot Pilotage Ab.

Förbundet vill också samarbeta med andra branschorganisationer såsom Speditions- och logistikförbundet, Logy, Vattenvägsföreningen och Finnhub. Förbundet har redan länge samarbetat med Sjöfartsförbundet i sjöfartsfrågor.

Förbundet har en lång historia av internationellt samarbete. Finlands Skeppsmäklareförbund är en av de stiftande medlemmarna i branschens internationella paraplyorganisation FONASBA (Federation of National Shipbrokers and Agents), som grundades år 1969, och i de europeiska skeppsmäklarförbundens samarbetsorganisation ECASBA (European Community Association of Ship Brokers and Agents). Förbundet samarbetar också med sina nordiska systerorganisationer.