Mer om våra medlemsföretag

Silva Shipping Oy Ab, Metsägroup

Oy Silva Shipping Ab är ett företag grundat år 1920 som specialiserat sig på produktion av hamntjänster. Bolaget förfogar i Kaskö hamn över 500 meter kajutrymme för stuveriarbete och 38 000 m2 taktäckt lagerutrymme i kajområdets omedelbara närhet.

Silva Shipping är en hamnoperatör i Kaskö som erbjuder full service. Våra tjänster omfattar mottagning av gods, lagring, spedition, stuvning och fartygsklarering.

Verksamhetsort
Kaskö

Huvudsakligt verksamhetsområde
fartygsklarering och hamnoperator

Fartygsklareringar
ca 300 st. per år

Verkställande direktör
Ilkka Hovi

Kontaktuppgifter
agency@silvashipping.com

www.silvashipping.com