Stadgar

Dessa stadgar har godkänts på förbundets årsmöte i mars 2012 (pdf).

stadgar (på finska)