Mer om våra medlemsföretag

Niklashipping Oy Ltd

Oy Niklashipping Ltd är en privat finsk linjeagentur inom sjöfarten. Bolaget grundades 1988.

Bolaget strävar efter att inom sjöfarten vara en innovativ marknadsledare i informationsteknik, elektronisk dokumentation, övervakning av apparatur, satellituppföljning av lastbilar och kommunikation.

Vid sidan av Finland erbjuder vi via våra dotterbolag ett fullskaligt sortiment av tjänster i Estland, Lettland och Ryssland. Till våra tjänster hör en GPS-baserad tidsövervakning av frakttrafiken.

Verksamhetsort
Esbo

Verkställande direktör
Markus Rautanen

Kontaktuppgifter
info@niklashipping.fi

www.niklashipping.fi