Mer om våra medlemsföretag

MSC Finland Oy

MSC – VÄRLDENS LEDANDE CONTAINERTRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

MSC, eller Mediterranean Shipping Company, är ett internationellt frakt- och logistikföretag. MSC är verksamt i 155 länder och hanterar internationell handel mellan världens ledande ekonomiska stormakter och på expanderande marknader på alla kontinenter.

MSC grundades 1970 och har sitt huvudkontor i Genève, Schweiz sedan 1978. MSC är en privatägd organisation som drivs av familjen Aponte. Idag har världens ledande leverantör av containerfrakt, MSC, vuxit från en enda fartygsverksamhet till ett globalt respekterat företag med 600 fartyg och mer än 100 000 anställda. 2022 blev MSC världens största containerfartyg sett till fartygskapacitet.

MSC tillhandahåller produkter och tjänster till lokala samhällen, kunder och internationella affärspartners. Företaget verkar på ett globalt integrerat nätverk av väg-, järnvägs- och sjötransportresurser, vilket gör det möjligt för det att tillhandahålla en global tjänst med hjälp av lokal kännedom.

Nätverket av 524 agenter som tillhandahålls av MSC säkerställer att avsändare kan tala direkt med våra representanter, samt utnyttja digitala tjänster i stor utsträckning för fraktbokningar. Det kunddrivna MSC är en pionjär inom intelligenta transporter i branschen och arbetar aktivt för att skapa standarder för digital sjötransport.

MSC har 500 hamnanlopp årligen på mer än 230 rutter och transporterar cirka 23 miljoner TEU (enheter motsvarande tjugo fot) årligen med en modern flotta utrustad med den senaste gröna tekniken.

Under åren har MSC diversifierat sin verksamhet till att omfatta inlandstransporter, logistik och en växande andel av investeringarna i hamnterminaler. Idag förblir vi trogna våra rötter. Vi kommer att fortsätta att bygga och upprätthålla långsiktiga pålitliga partnerskap med alla kunder

Huvudkontor i Finland
Helsingfors

Huvudsakligt verksamhetsområde
Containertransportör, linjetrafik

Verkställande direktör
Matti Järvinen

Kontaktuppgifter

MSC FINLAND OY
www.msc.com