Mer om våra medlemsföretag

MSC Finland Oy

MSC, d.v.s. Mediterrannean Shipping Company, är en global aktör inom containertrafiken, som erbjuder lokal kännedom. MSC erbjuder ett nätverk inom landsvägs-, järnvägs och sjötransporter som sträcker sig överallt i världen. Bolaget har 480 kontor i 155 länder och sysselsätter 70 000 personer.

Till MSC:s flotta hör 490 containerfartyg, vars lastningskapacitet är ca 3,1 miljoner TEU. Verksamheten omfattar 200 rutter till 500 olika hamnar. Sjötransporterna kompletteras av integrerade lagrings- och transporttjänster, med vilka vi kan erbjuda en verklig ”från dörr till dörr” -tjänst.

Våra förtag fungerar självständigt nationellt, varvid vi kan erbjuda dig en global tjänst som också omfattar lokal kännedom.

Vi har skolade erfarna experter som finns tillgängliga överallt, inklusive reefer, out-of-gauge, breakbulk och alla handelstjänster.

Huvudkontor i Finland
Helsingfors

Huvudsakligt verksamhetsområde
Containertransportör, linjetrafik

Verkställande direktör
Matti Järvinen

www.msc.com