Mer om våra medlemsföretag

Bomanship Oy Ab

Bomanship Oy Ab är en del av ESL Shipping-koncernen, som är Östersjöns ledande rederi på torra bulklastmarknaden. Rederiets tonnage av totalt 49 fartygs lastkapacitet är 464 000 död vikt ton.

ESL Shippings konkurrensfördel baserar sig på förmågan att säkerställa industrins och energiproduktionens produkt- och råmaterialstransporter året runt och i svåra väderförhållanden. Rederiet erbjuder som specialservice stora oceanfartygs lastningar och avlastningar ute till sjöss.

Verkställande direktör

Mikki Koskinen

Kontakter
operations(at)eslshipping.com

www.eslshipping.com