Mer om våra medlemsföretag

Finnsteve Oy Ab

Vi erbjuder alla transportföretag effektiva lossnings- och lastningstjänster och andra kompletterande tjänster som anknyter till detta.

Vi har specialiserat oss storenhetstjänster för den regelbundna linjetrafiken som fungerar i Helsingfors och Åbo. Exempel på sådana tjänster är stuvning, terminalverksamhet och depot-tjänster.

Finnsteve hör till Finnlines-bolagen.

Verkställande direktörens vikarie
Teppo Heikkilä

Försäljning
Netta Keyriläinen

www.finnsteve.fi