Rekisteriseloste

Kuvaus kerättävistä tiedoista

Suomen Laivameklariliiton jäsenet ovat yrityksiä, joten henkilötietoja kerätään vain rajoitetusti. Liiton toimesta kerättäviä henkilötietoja ovat:

  • hallituksen jäsenten henkilötunnukset kerätään yhdistysrekisteriin tehtävää ilmoitusta varten
  • hallituksen jäsenten nimet ja kuvat julkaistaan liiton verkkosivuilla heidän suostumuksellaan
  • jäsenyritysten henkilöstöllä on mahdollisuus tilata liiton jäsentiedote omaan sähköpostiinsa omasta pyynnöstään
  • tapahtumiin ilmoittautuessa kerätään osallistujien yhteystiedot, joita käytetään liiton viestintään
  • liitto lähettää osan laskutettavasta jäsenmaksusta sähköpostissa suoraan jäsenyrityksessä laskutuksesta vastaaville henkilöille
  • liiton järjestämissä tapahtumissa otetaan kuvia, joita voidaan julkaista liiton viestintäkanavissa kuvissa esiintyvien henkilöiden suostumuksella
  • henkilöstön työsuhteisiin (toiminnanjohtaja) liittyvät normaalit tiedot

Vastuu kerättävistä tiedoista

Suomen Laivameklariliitto ry on edellä mainittujen tietojen suhteen rekisterinpitäjä, joka vastaa kerättävistä tiedoista.

Liiton toiminnanjohtaja on henkilötietojen käsittelijä, joka työtehtävässään vastaa edellä esitettyjen tietojen keräämisestä, säilyttämisestä ja tietoturvasta. Yhdistysrekisteriin ilmoitettavista tiedoista vastaa Patentti- ja rekisterihallitus.

Kaikki henkilöön liittyvä tieto kerätään ja sitä käytetään vain asianomaisen suostumuksella.

Liiton rekisterissä olevista omista henkilötiedoista saa listan lähettämällä siitä pyynnön liiton toiminnanjohtajalle. Tiedot voi poistaa lähettämällä siitä pyynnön toiminnanjohtajalle.

Toiminnanjohtajan yhteystiedot