Liiton antamat lausunnot

27.2.2024 Väylämaksut, lausunto väylämaksujen pysyvän puolituksen arviomuistiosta

22.12.2023 Väyläinvestoinnit 2025-2032
29.11.2023 NIS2-direktiivin toimeenpano
13.9.2023 Alusliikennepalvelulain muutokset
1.9.2023 Väylämaksut
4.8.2023 Luotsausmääräykset 2023
28.2.2023 Väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024-2031

31.8.2022 Alusliikennepalvelulain uudistaminen
1.8.2022 Luotsauslain uudistus

16.8.2021 EES- ja ETIAS-järjestelmät
9.8.2021 VAK-laki
30.6.2021 Väylämaksujen puolituksen jatkaminen vuoteen 2023
31.5.2021 Lausunto HE-luonnos laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja rikoslain 44 väliaikaisesta muuttamisesta
14.5.2021 Vesiväylien syvyyskäytäntöohje
23.2.2021 Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma
19.2.2021 Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiosta
12.1.2021 Tartuntatautilain muutokset, liikennevaliokunta 8.1.2021

17.12.2020 Merenkulun ympäristönsuojelulain muutokset
23.11.2020 Matkustamisen muutokset tartuntatautilakiin 23.11.
14.9.2020 Liikenteen palveluista annetun lain muutos koskien lähtömaatestausta
19.8.2020 Luonnos logistiikan digitalisaatiostrategiaksi
12.8.2020 Väylämaksun puolittaminen vuonna 2021
26.6.2020 VNK meriliikenteen tukeminen koronatilanteessa
20.5.2020 Lausunto koskien muutettua hallituksen esitystä laiksi väylämaksulain väliaikaisesta muuttamisesta
28.4.2020 Väylämaksulain muutokset
24.1.2020 Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointi

22.3.2019 Satamien digitalisaation toimeenpanosuunnitelma

20.11.2018 Lausunto Suomen meripolitiikan linjauksista
31.10.2018 Satamapalvelujen kilpailun valvonta
13.8.2018 Hallituksen esitys väylämaksun puolituksen jatkamiseksi 2019-2020
7.3.2018 Tavaralogistiikan digitaalinen tulevaisuus
7.2.2018 VTS-toiminnan yhtiöittäminen

15.12.2017 Lausunto väylämaksujen uudistamisesta