Tutkimuksia

Suomen Laivameklarit ry haluaa edistää  yhdistyksen toimialaa koskevaa tutkimusta ja sen tuntemusta. Tälle verkkosivulle pyritään keräämään Suomessa julkaistuja laivameklarin, laivanselvittäjän tai agentin työtä koskevia tai sivuavia tutkimuksia tai opinnäytteitä.

Suomen merikuljetusten huoltovarmuuskapasiteetti (Huoltovarmuuskeskus 2023)
Selvitys arvioi Suomen huoltovarmuuden kannalta riittävää merikuljetusten kuljetuskapasiteettia poikkeusoloissa. Hankkeen tilaaja on Huoltovarmuusorganisaation Vesikuljetuspooli (VKP). Hankekokonaisuuden yksi osa keskittyi kotimaiseen aluskantaan ja se tuotti näkemyksen kuljetusketjun kriittisestä kapasiteetista ja sen toimintavarmuudesta mm. tilastotarkastelun ja skenaariotyöskentelyn avulla.

Selvitys: Suomen_merikuljetusten_huoltovarmuuskapasiteetti_28.2.2023

Esittelydiat
Finnish Maritime Transport Capacity for Security of Supply presentation 20.3.2023
Suomen_merenkulun_huoltovarmuus_esittelydiat_13_3_2023

Väylämaksut
Tutkielma käsittelee väylämaksujen merkitystä sekä niiden mahdollisen poiston seurauksia Suomessa operoiville varustamoille sekä Suomen satamille. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vaikka väylämaksut ovatkin ylivoimaisesti suurin yksittäinen kustannus Suomen satamakäynnillä, niiden merkitys varustamoille tulee enemmänkin jääluokkiin kohdistuvasta ohjausvaikutuksesta, kuin itse väylämaksujen kustannuksesta. Väylämaksujen poisto toisikin kustannussäästöjä varustamoille ja Suomen teollisuudelle lyhyellä aikavälillä, pitkän aikavälin seuraukset ovat epävarmat.
Marchant Ville (Aalto University School of Business, 2021)
Thesis_Marchant_Final version PDFA

Laivanselvittäjän rooli satamassa
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda laivanselvitysosastolle viralliset työohjeet työskentelyn tueksi sekä auttaa uutta työntekijää ymmärtämään laivanselvittäjän työtä ja sen syy-seuraussuhteita.
Hartikainen, Karoliina (Lapin AMK, 2019)
Hartikainen_Karoliina_Laivanselvittäjän_rooli_satamassa

Laivanselvityspalveluiden nykytilanne ja näkymät Suomessa
Hazard-hanke, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
lopputyö maisterin koulutusohjelmassa
Mikko Koivumäki
HAZARD Publication 27 2019: Laivanselvityspalveluiden nykytilanne ja näkymät Suomessa

Saimaan ammattikorkeakoulu
Tekniikka Lappeenranta Logistiikka Opinäytetyö
Martin Eskelinen MERENKULUN RAHTAUS

Saimaan ammattikorkeakoulu
Tekniikka Lappeenranta Logistiikka Opinäytetyö 2010
Antti Mönkkönen LAIVANSELVITYS OSANA MERIKULJETUSPROSESSIA

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö Liiketalouden koulutus 2017
Johnny Ulmanen PEREHDYTYSKÄYTÄNTÖ LAIVANSELVITYKSESSA

 

Muita tutkimuksia

Merenkulun huoltovarmuus, HVK:N julkaisu 2018
Tutkimusraportti tarkastelee Suomen ulkomaankaupan meriliikenteen ja satamatoimintojen huoltovarmuutta sekä siihen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä. Lisäksi arvioidaan tekijöiden vaikutuksia yleistajuisesti ja havainnollisesti vuoteen 2030 saakka. Professori Lauri Ojala ja työryhmä.