Merikuljetukset ja laivanselvitys – tutkimukset

Laivanselvitys tai rahtaus on varsin vähän tutkittu aihe meillä ja maailmalla.
Tälle sivulle pyritään keräämään Suomessa julkaistuja tutkimuksia tai opinnäytteitä sekä linkkejä sivuille, joilta tutkimustietoa löytyy.

Hazard-hanke
Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
lopputyö maisterin koulutusohjelmassa
Mikko Koivumäki
HAZARD Publication 27 2019: Laivanselvityspalveluiden nykytilanne ja näkymät Suomessa

Saimaan ammattikorkeakoulu
Tekniikka Lappeenranta Logistiikka Opinäytetyö
Martin Eskelinen MERENKULUN RAHTAUS

Saimaan ammattikorkeakoulu
Tekniikka Lappeenranta Logistiikka Opinäytetyö 2010
Antti Mönkkönen LAIVANSELVITYS OSANA MERIKULJETUSPROSESSIA

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö Liiketalouden koulutus 2017
Johnny Ulmanen PEREHDYTYSKÄYTÄNTÖ LAIVANSELVITYKSESSA

 

Muita tutkimuksia

Merenkulun huoltovarmuus, HVK:N julkaisu 2018
Tutkimusraportti tarkastelee Suomen ulkomaankaupan meriliikenteen ja satamatoimintojen huoltovarmuutta sekä siihen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä. Lisäksi arvioidaan tekijöiden vaikutuksia yleistajuisesti ja havainnollisesti vuoteen 2030 saakka. Professori Lauri Ojala ja työryhmä.