Tutkimuksia

Laivanselvitys tai rahtaus on varsin vähän tutkittu aihe meillä ja maailmalla.
Tälle sivulle pyritään keräämään Suomessa julkaistuja tutkimuksia tai opinnäytteitä sekä linkkejä sivuille, joilta tutkimustietoa löytyy.

Laivanselvittäjän rooli satamassa
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda laivanselvitysosastolle viralliset työohjeet työskentelyn tueksi sekä auttaa uutta työntekijää ymmärtämään laivanselvittäjän työtä ja sen syy-seuraussuhteita.
Hartikainen, Karoliina (Lapin AMK, 2019)
Hartikainen_Karoliina_Laivanselvittäjän_rooli_satamassa

Laivanselvityspalveluiden nykytilanne ja näkymät Suomessa
Hazard-hanke, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
lopputyö maisterin koulutusohjelmassa
Mikko Koivumäki
HAZARD Publication 27 2019: Laivanselvityspalveluiden nykytilanne ja näkymät Suomessa

Saimaan ammattikorkeakoulu
Tekniikka Lappeenranta Logistiikka Opinäytetyö
Martin Eskelinen MERENKULUN RAHTAUS

Saimaan ammattikorkeakoulu
Tekniikka Lappeenranta Logistiikka Opinäytetyö 2010
Antti Mönkkönen LAIVANSELVITYS OSANA MERIKULJETUSPROSESSIA

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö Liiketalouden koulutus 2017
Johnny Ulmanen PEREHDYTYSKÄYTÄNTÖ LAIVANSELVITYKSESSA

 

Muita tutkimuksia

Merenkulun huoltovarmuus, HVK:N julkaisu 2018
Tutkimusraportti tarkastelee Suomen ulkomaankaupan meriliikenteen ja satamatoimintojen huoltovarmuutta sekä siihen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä. Lisäksi arvioidaan tekijöiden vaikutuksia yleistajuisesti ja havainnollisesti vuoteen 2030 saakka. Professori Lauri Ojala ja työryhmä.