Vaikuttaminen

Liitto on dynaaminen ja aktiivinen vaikuttaja, joka osallistuu aktiivisesti alan julkiseen keskusteluun ja yhteistyöhön toimialan keskeisten sidosryhmien kanssa. Liitto antaa lausuntoja sen jäsenille tärkeistä asioista.

Suomessa liitto tekee yhteistyötä erityisesti Liikenne- ja viestintäministeriön, Tullin, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Liikenneviraston kanssa. Tärkeitä kumppaneita ovat myös kaikki satamat ja Satamaliitto, satamaoperaattorit ja heidän liittonsa sekä luotsausyhtiö Finnpilot Pilotage Oy.

Liitto pyrkii yhteistyöhön myös muiden alan järjestöjen kuten Huolinta- ja logistiikkaliiton, Logyn, Vesitieyhdistyksen ja Finnhubin kanssa. Jo pitkään on tehty yhteistyötä merenkulun asioiden edistämisessa yhdessä Meriliiton kanssa.

Liiton kansainvälisellä yhteistyöllä on pitkä historia. Suomen Laivameklariliitto on perustajajäsen vuonna 1969 perustetussa kansainvälisessä alan kattojärjestössä FONASBAssa (Federation of National Shipbrokers and Agents) sekä Euroopan laivanmeklariliittojen yhteistyöjärjestössä ECASBA (European Community Association of Ship Brokers and Agents) ja lisäksi työskennellään myös pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa.

Lausunnot