Lausunnot

VTS-toiminnan yhtiöittäminen

Taustalla on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluidenmuuttamisesta osakeyhtiöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne hallituksen esityksestä laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Tämä tarkoittaa merenkulun VTS-toiminnan muuttamista yhtiöksi (VTS-Finland) ja liittämistä osaksi kaikkien liikennemuotojen liikenteenohjausta hoitavaa Traffic Management Finland -konsernia.

Suomen Laivameklariliiton lausunto Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi

Kaikki lausunnot