Lausunnot

VNK meriliikenteen tukeminen koronatilanteessa