Lausunnot

Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiosta