Lausunnot

Tartuntatautilain muutokset, liikennevaliokunta 8.1.2021