Lausunnot

Satamien digitalisaation toimeenpanosuunnitelma

Lausunto koskee toimeenpanosuunnitelmaa, joka kohdistuu valtioneuvoston periaatepäätökseen (28.3.2018) kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi

Suomen Laivameklariliiton lausunto satamien digitalisaation toimeenpanosuunnitelmasta

Kaikki lausunnot