Lausunnot

Lausunto Suomen meripolitiikan linjauksista

Valtioneuvoston kanslia asetti 24.10.2016 eri ministeriöitä edustavan ohjausryhmän valmistelemaan valtioneuvoston Itämeri-selonteon päivittämistä sekä kehittämään ja koordinoimaan kansallista meripolitiikkaa.  Valtioneuvosto teki marraskuussa 2017 periaatepäätöksen Suomen Itämeren alueen strategiasta (15a/2017), jonka jälkeen ohjausryhmä ryhtyi valmistelemaan valtioneuvoston yhteistä koordinaatioasiakirjaa tavoitteena valtioneuvoston periaatepäätös Suomen meripolitiikan linjauksista.

Lisää tietoa verkossa https://vnk.fi/meripolitiikka

Suomen Laivameklariliiton lausunto

Suomen meripolitiikan linjaukset Suomen Laivameklariliiton lausunto 20.11.2018

 

 

Kaikki lausunnot