Lausunnot

Lausunto koskien muutettua hallituksen esitystä laiksi väylämaksulain väliaikaisesta muuttamisesta