Lausunnot

Hallituksen esitys väylämaksun puolituksen jatkamiseksi 2019-2020

Väylämaksun yksikköhinta ja väylämaksun enimmäismäärä aluskäynniltä on puolitettu vuosiksi 2015 – 2018. Puolituksen voimassaoloa ehdotetaan jatkettavan vielä vuosina 2019 ja 2020.

Suomen Laivameklariliitto katsoo, että puolittamisen jatkaminen vuosille 2019 ja 2020 on hyvä ratkaisu. On erittäin hyvä, että asiassa ei tehdä hätiköityjä päätöksiä. Järjestelmän jatkokehittäminen eri tahoja tyydyttäväksi vaatii ilman muuta perusteellista valmistelua, lisätietoja järjestelmän taloudellisista vaikutuksista ja kaikkien tahojen kuulemista.

Shipbrokers Finland, lausunto Hallituksen esitys väylämaksun puolituksen jatkamiseksi 2019-2020

Kaikki lausunnot