Uutiset

Eiköhän jo olisi aika?

Suomessa on paljon hyvää. Yksi niitä hyviä asioita on hyvä yhteistyö merenkulun toimijoiden ja viranomaisten välillä. Keskustelu on toimivaa, puheluihin ja sähköposteihin vastataan. Kaikki yrittävät yhdessä pitää merenkulun toimitusketjun sujuvana, koska kaikki tietävät, että Suomi on saari.

Yksi juttu kuitenkin vielä olisi. Kirjoitimme helmikuun lopussa, taas hyvässä yhteistyössä merenkulun toimijoiden ja viranomaisten kanssa, päättäjiä varten lausuntoja merenkulkua koskevan väylämaksulain muuttamisesta. Taas kerran.

Hallituksen ohjelmassa lukee hienosti, että väylämaksu puolitetaan pysyvästi. Tämä tarkoittaa sitä, että maksun taso sidotaan vuoden 2015 tasolle. Toki inflaatio ja markkinat muutenkin vaikuttavat siihen, mitä se käytännössä tarkoittaa. Puolitettu taso, ja pysyvästi, on silti hyvä juttu ja auttaa alan yrityksiä ennakoimaan kuluja.

Lausuntopyynnössä kysyttiin myös väylämaksulain muita muutostarpeita. Jokainen taho listasi kauniisti lausuntoonsa suurin piirtein samat asiat kuin aika monta kertaa aikaisemmin. On hyvä, että toimijoita kuullaan. Toivottavasti tällä kertaa myös kuunnellaan ja ymmärretään, mitä me esitämme.

Laissa on kohtia, jotka estävät suomalaisia yrityksiä saamasta parasta mahdollista merikuljetuspalvelua kohtuulliseen hintaan. Laissa on myös kohtia, jotka estävät satamia ja satamissa toimivia yrityksiä tarjoamasta palveluja niitä tarvitseville aluksille. Laissa on myös kohta, jolla viranomaisen veroluonteisen maksun perintä on siirretty yksityisen toimijan vastuulle.

Meidän lausuntomme voi lukea vaikka tästä ja kaikkien muidenkin täältä lausuntopalvelusta. Tämä on hienoa ja avointa lainvalmistelua, mistä kannattaa olla ylpeä. Hyvä Suomi!

Eiköhän olisi jo aika myös korjata lain ongelmakohdat?

Sari Turkkila
toiminnanjohtaja
Suomen Laivameklarit ry

 

 

Kaikki uutiset