Uutiset

Varustamobarometri 2022

Vuoden 2022 varustamobarometri kertoo: tulevaisuudennäkymät heikentyvät ja epävarmuus valtaa alaa. Kehitys on pysynyt vielä positiivisena, mutta tunnusluvut viittaavat heikentyviin suhdannenäkymiin. Aikaisemmin ennakoitu positiivisempi ja normaalimpi tilanne ei näytä jatkuvan. Merihenkilöstön palkkaamisen vaikeus näyttäytyy yhä selkeämmin tulevaisuuden haasteena. Ympäristösääntely ja vähähiilisyyden tavoittelu näkyy varustamoiden suunnitelmissa. 

– Suomessa toimivien ulkomaisten varustamojen osuus maamme merikuljetuksista on merkittävä, ja se näkyy tässäkin selvityksessä. Tuonnista ja viennistä noin 70 % kulkee ulkomaisilla aluksilla. Markkinat ovat kuitenkin muutoksessa Euroopassa käytävän sodan ja vihreän siirtymän myötä. Haasteena on pitää Suomi kiinnostavana markkina-alueena tulevaisuudessa. Osaavan työvoiman saatavuus korostuu myös kansainvälisten varustamojen Suomen toiminnoissa,  toteaa Suomen Laivameklarit ry:n toiminnanjohtaja Sari Turkkila.

Merikuljetusrahdin hinnat olivat edelleen korkeahkolla tasolla, vastaajista 68 prosentin mukaan ne olivat nousseet. Tulevalle kaudelle suurin osa vastaajista ennakoi laskevaa rahtihintaa. Polttoaineen hinta on edelleen noussut runsaasti ja sen hankintaketjut ovat muutoksessa sanktioiden vuoksi. Venäjään kohdistuvien pakotteiden ja vastapakotteiden takia on pitänyt etsiä korvaavia toimittajia kauempaa ja kalliimmalla. Pidemmät kuljetusmatkat voivat myös tuoda varustamoille mahdollisuuksia.

Maailmantaloudessa on myös merkkejä taantumasta. Talouden epävarmuuden ohella merihenkilöstön palkkaamisen vaikeus näyttäytyy yhä selkeämmin tulevaisuuden haasteena. Pääasiallisesti käytetyn polttoaineen tai energian hinnan nousu oli edelleen merkittävä kehittymisen ja kasvun este. Pääomakustannusten nousu mainitaan nyt useammin kasvun esteenä.

– Ajat ovat alalla haasteelliset. On tärkeää, että tutkimus toistetaan vuosittain, jotta pystymme seuraamaan kehityssuuntia myös tätä kautta. Positiivista tämän vuoden tuloksissa on, että ympäristösääntely ja vähähiilisyyden tavoittelu näkyy varustamoiden suunnitelmissa, sanoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtaja Pipsa Eklund.

– Barometri kuvastaa hyvin alan tämänhetkistä tilannetta. Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut merkittävästi varustamoiden toimintaympäristöön. Lisäksi vihreä siirtymä, talouden epävarmuus ja työvoimapula heijastuvat vahvasti alan näkymissä, toteaa Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Varustamot harkitsevat nyt useampia vaihtoehtoja vähentää päästöjä vähentämiseksi ja tavoitella vähähiilisyyttä. Teemakysymyksen vastaajista 70 prosenttia harkitsi nestemäisen tai kaasumaisen biopolttoaineen käyttöä, 55 prosenttia metanolia ja 45 prosenttia LNG:n ja biopolttoaineiden yhdistelmää.  Reittien ja kulkunopeuksien optimoinnin valitsi nyt 45 prosenttia vastaajista.

Toisena vaihtuvana teemakysymyksenä tiedusteltiin kuluttajien epävarman tilanteen vaikutuksia varustamoiden toimintaan. Vaikutuksia nähtiin kuljetusmäärissä, ja ennakoitiin frekvenssin ja kokonaiskapasiteetin vähenemistä sekä reittimuutoksia. Rahtaajien odotetaan myös olevan varovaisempia. Tulevaisuus näyttäytyy kaiken kaikkiaan erittäin epäselvänä ja vaikeana ennakoida.

– Meriliikenne tarjoaa maailmanlaajuisesti kestäviä kuljetuksia, isoa osaamista tekniikassa, operoinnissa ja matkustajapalveluissa sekä suurta vaihtelua työtehtävissä. Tämä on tärkeä asia tuoda esille, jotta nuorten kiinnostus uraan merellä lisääntyisi, toteaa Ahvenanmaan maakuntahallituksen osastopäällikkö Linnéa Johansson.

Varustamobarometrin rahtiliikenteeseen keskittyvä kysely toteutettiin verkkokyselynä loka–marraskuussa 2022.

Varustamobarometri-rederibarometern_2022

Varustamobarometri kartoittaa vuosittain varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Kysely lähetettiin suomalaisten varustamojen lisäksi Suomen meriliikenteen kannalta oleellisille ulkomaisille varustamoille. Varustamobarometrin on tuottanut Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan Shortsea Promotion Centre Finland. Barometrin toimeksiantajina ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Suomen Varustamot Ry, Suomen Laivameklarit r.y. sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Lisätietoja:

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Sari Repka, p. 040 801 9206, sari.repka@utu.fi
Riitta Pöntynen, p. 040 351 0476, riitta.pontynen@utu.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, johtaja Pipsa Eklund, p. 029 534 5396, pipsa.eklund@traficom.fi
Suomen Varustamot Ry, toimitusjohtaja Tiina Tuurnala, p. +358 40 547 6762, tiina.tuurnala@shipowners.fi
Suomen Laivameklarit r.y, toiminnanjohtaja Sari Turkkila, p. +358 40 5263348, sari.turkkila@shipbrokers.fi
Ålands landskapsregering/ näringsavdelningen. Avdelningschef Linnéa Johansson, tel. +358 18 25270, Linnea.Johansson@regeringen.ax

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki uutiset