Uutiset

Turun yliopiston Brahea-keskuksen toiminnan lopettaminen on huono päätös

Suomen Laivameklarit ry on erittäin huolestunut Turun yliopiston päätöksestä lopettaa Brahea-keskus ja kaikki sen alaiset toiminnot kuten Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK).

Meri ja merenkulku on ollut yksi Turun yliopiston strategisista tutkimuskokonaisuuksista. Brahea-keskuksessa tätä on toteuttanut Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK).

MKK on tarjonnut valtakunnallisesti yrityksille ja järjestöille hyvän yhteistyötahon merilogistiikan tutkimuksen, T&K-hankkeiden sekä täydennyskoulutuksen ja seminaarien järjestämiseen. Nyt tämä kumppani poistuu kokonaan ja korvaavaa tahoa ei ole tiedossa.

Merilogistiikassa on työvoimapula. Suomessa alalle ei ole tarjolla suoraa koulutusta, vaan yritykset kilpailevat samoista logistiikan ja kaupan tradenomiopiskelijoista kuin sadat muutkin yritykset. Kun alan koulutusta ei ole olemassa enää myöskään avoimen täydennyskoulutuksen osalta, mahdollisuudet siirtyä muualta merilogistiikan tehtäviin vähenevät entisestään. Suomi on saari ja meritie on se väylä, jota kautta saarellemme pääsee. Suomen ulkomaankauppa tarvitsee merenkulun, merilogistiikan, rahtauksen ja satamatoiminnan osaamista. Osaamista ei ole ilman koulutusta, verkostoja ja yhteistyötä.

”Yliopistoilta odotetaan entistä enemmän tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Meidän on kyettävä uudistumaan ja toimimaan kansainvälisenä edelläkävijänä. Verkottuneessa maailmassa strategisten kumppanuuksien ja yhteistyön merkitys kasvaa entisestään.” Näin toteaa Turun yliopiston rehtori Jukka Kola yliopiston strategian 2021-2030 johdannossa. Miten merenkulun yritysyhteistyötä tekevän Brahea-keskuksen lopettaminen tukee tätä?

Brahea-keskuksen yhteydessä toimiva Shortsea Promotion Centre on vuodesta 2006 alkaen vuosittain tuottanut alan tulevaisuuden näkymiä luotaavan varustamobarometrin. Toimeksiantajia ovat olleet Traficom, Suomen Varustamot ry, Suomen Laivameklarit ry ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Nyt myös tätä tutkimusta uhkaa lopettaminen.

Suomen Laivameklarit ry katsoo, että Brahea-keskuksen lopettamispäätös on hätiköity ja tukee hyvin huonosti Turun yliopiston itselleen asettamaa tehtävää. Paheksumme myös sitä, että alan sidosryhmät on kokonaan sivuutettu päätöksenteossa, eikä mitään korvaavaa toimintaa ole suunnitteilla.

Suomen Laivameklarit ry:n puolesta, 6.3.2023

Sari Turkkila, toiminnanjohtaja
sari.turkkila@shipbrokers.fi
+358405263348

www.shipbrokers.fi

 

Kaikki uutiset