Uutiset

Pohjoismainen meklarikokous Suomessa – Nordic Ship Brokers’ Meeting in Finland

Pohjoismaiden laivameklarit tapaavat säännöllisesti. Mukana ovat kokouksissa ovat Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. Tänä vuonna oli Suomen vuoro toimia isäntänä.

Tapaamisissa käydään läpi kunkin osallistujamaan edellisen toimintavuoden keskeiset tapahtumat. Suomessa erityisteemana oli tutustuminen jäänmurtoon Arctialla sekä huoltovarmuuteen ja satamaoperointiin liittyvät kysymykset. Meklareiden vieraina olivat Satamaoperaattorit ry:n edustajat eli toimitusjohtaja Juha Mutru ja johtaja Kimmo Lehtinen.

Suomesta kokoukseen osallistuivat Suomen Laivameklarit ry:n puheenjohtaja Tomi Rautio (C & C Port Agency), hallituksen jäsen Svante Erikson (GAC Finland) ja toiminnanjohtaja Sari Turkkila.

”Arvostamme kovasti pohjoismaista yhteistyötä. Kollegojen tapaaminen antaa hyvän vertailukohdan oman toiminnan kehittämiseen ja vaikuttamiseen Suomessa sekä kumppaneita vaikuttamistyöhön kansainvälisesti, ” toteaa Suomen Laivameklarit ry:n puheenjohtaja Tomi Rautio.

Danske Shipping- og Havnevirksomheder (DSHV) on Tanskan laivameklariyhdistyksen ja satamaoperaattorien yhteinen yhdistys, joka on myös Dansk Industrin eli Tanskan suurimman työnantajajärjestön jäsen. Yhdistyksellä on 130 jäsenyritystä, jotka ovat laivameklareita, laivanselvittäjiä ja satamaoperaattoreita.  Seniorchefskonsulent Jesper Sebbelin vastaa shipping-alan edunvalvonnasta ja seniorchefskonsulent Jakob Svane satamaoperaattoreiden.

Norsk Skipsmeglerforbundiin kuuluu 115 jäsenyritystä. Hans Nicolai Edbo on yhdistyksen pitkäaikainen toimitusjohtaja ja Maiken Meyer hoitaa viestintää.

Sveriges Skeppsmäklarförening toimii Göteborgissa ja sillä on 117 jäsenyritystä. Toiminnanjohtajana on jo pitkään ollut Berit Blomqvist ja puheenjohtaja on Fredrik Hermansson.

Ruotsin ja Tanskan yhdistyksissä ovat mukana agenttien ja laivameklareiden lisäksi myös kaikki maassa toimivat ulkomaiset konttivarustamot kuten Suomessakin. Norjassa lähes kaikki jäsenet ovat meklareita.

Lisätiedot: Sari Turkkila, toiminnanjohtaja, Suomen Laivameklarit ry, sari.turkkila@shipbrokers.fi, +358 405263348

 

Nordic Meeting in Finland

Nordic shipbrokers and ship agents meet regularly. Meeting participants represent Norway, Sweden, Finland and Denmark. This year’s event was hosted by Finland.

The meeting agenda included a review of the previous operational year by each of the participating countries. In Finland, the special theme this year was an introduction to icebreaking at Arctia and issues related to security of supply and port operations. The event guests included representatives of the Finnish Port Operators Association: Juha Mutru, Managing Director and Kimmo Lehtinen, Director.

From Finland, the event was attended by representatives of Shipbrokers Finland: Chairman Tomi Rautio (C & C Port Agency), Board Member Svante Erikson (GAC Finland) and General Manager Sari Turkkila.

“We greatly value our Nordic co-operation. Meeting with our colleagues provides a good benchmark for developing and influencing our own activities in Finland and with partners in advocacy work internationally”, states Tomi Rautio, Chairman of Shipbrokers Finland.

Danish Shipbrokers and Port Operators is a joint association integrated in the Confederation of Danish Industry, which is Denmark’s largest employers’ organisation. The association represents more than 130 member companies within shipping, ship broking, ship agency, stevedoring and terminals.  Jesper Sebbelin FICS, Leading Senior Advisor, covers the shipping side, and Jakob Svane, Leading Senior Advisor, covers the port operators side. Both have numerous years of experience in their field.

The Norwegian Shipbrokers’ Association has 115 member companies. Hans Nicolai Edbo is the long-standing General Manager of the association and Maiken Meyer oversees communications.

The Swedish Shipbrokers Association operates out of Gothenburg and has 117 member companies. The association is represented by Berit Blomqvist, the long-standing General Manager, and Fredrik Hermansson, Chairman.

In addition to agents and shipbrokers, the Swedish and Danish associations also represent all foreign container shipping companies operating in the countries as well as in Finland. In Norway, nearly all the members are shipbrokers.

Further information
Sari Turkkila, General Manager
Shipbrokers Finland
sari.turkkila@shipbrokers.fi
+358 40 5263 348

Kaikki uutiset