Uutiset

Väylämaksujen poistaminen tukee meriliikennettä kokonaisuutena

Väylämaksujen poistaminen tukee meriliikennettä kokonaisuutena

Liikenne- ja viestintäministeriö on jo jokin aikaa valmistellut väylämaksulain muutosta, jolla poistettaisiin väylämaksut koko tältä vuodelta takautuvasti. Lakiesityksen arvioidaan olevan tällä viikolla eduskunnan käsittelyssä. Suomen Laivameklarit ry tukee asiaa voimakkaasti monestakin syystä.

Suomen väylämaksujen poisto koko tältä vuodelta on erittäin positiivinen viesti kansainvälisille merikuljetusmarkkinoille. Se kertoo Suomen viranomaisten vahvasta halusta säilyttää maamme merikuljetukset kilpailukykyisinä ja normaalilla tasolla myös poikkeusoloissa sekä edesauttaa tarvittavan kontti- ja laivakapasiteetin ylläpitämistä  ja saamista Suomeen.

Väylämaksuilla kerätään vuosittain nykytasolla n. 45 milj. euroa. Summa on valtion budjetissa pieni, mutta sen poistolla ja mahdollisella takautuvalla palauttamisella on suuri merkitys meriliikenteen yrityksille ja niiden selviytymiselle poikkeusoloissa. Väylämaksujen poisto on tasapuolinen keino tukea meriliikennettä kokonaisuutena.

Väylämaksujen loppumaksaja on merikuljetusten ostaja eli Suomen vientiteollisuus, joka toistaiseksi on pystynyt pitämään tuotannon käynnissä lähes normaalisti. Kansainvälisen kysynnän hiipuminen on kuitenkin jo näkyvissä. Väylämaksujen poisto on hyvä ennakoiva toimenpide, jolla viennin kilpailukykyä voidaan ylläpitää.

Tämän vuoksi Suomen Laivameklarit ry toivoo eduskunnalta myönteistä kantaa laskiesitysmuutokseen.

 Suomen Laivameklarit ry, liiton hallitus

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja
Sari Turkkila
+358 405263348

 

Kaikki uutiset