Uutiset

Usein kysyttyä satamien toiminnasta ja koronasta

Tämän listauksen ovat koonneet Suomen Laivameklarit ry, Suomen Satamaliitto ry ja Satamaoperaattorit ry. Mukana on koronatilanteesta usein kysyttyjä kysymyksiä.

Onko matkustaminen sallittua?

 • sallittua on vain Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n tai ETA:n jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden paluuliikenne, välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne
 • henkilöliikenne on sallittua Helsingin, Långnäsin, Turun ja Vaasan satamista
 • muista satamista rajan ylittävä henkilöliikenne vaatii erillisen kertaluonteisen rajanylitysluvan.
 • Suomeen tulevat matkustajat ohjataan 14 vuorokauden karanteeniin
 • kaupunki vastaa matkustajien ohjeistuksesta
 • satamanpitäjällä voi olla omia ohjeita satamassa kulkemisen reiteistä tai erikseen osoitetuista kulkualueista

Mistä satamista rahtiliikenne on sallittua?

 • Rahtiliikenne on sallittua kaikista Suomen satamista.

Miten toimitaan, jos saapuvalla aluksella on koronaepäily?

 • koronaepäilystä viestitään Portnetin meriterveysilmoituksella
 • Portnetin kautta ilmoituksen saavat agentti, satamayhtiö, Finnpilotin luotsinvälitys ja THL
 • agentti ilmoittaa koronaepäilystä luotsintilauksen yhteydessä myös Finnpilotille
 • THL:n päivystäjä hälyttää satamaan vastuulääkärin, joka tekee tarvittavat toimenpiteet ja päätökset

Miten toimitaan, jos saapuvalla aluksella todetaan korona?

 • alueellinen vastuulääkäri päättää sairastuneen kuljetuksesta, sijoittamisesta ja mahdollisesta karanteenista
 • valtio vastaa kustannuksista, jos sairastuneella ei ole osoitetta Suomessa
 • Suomen laki ei tunne ryhmäkaranteenia, joten alusta ei voida asettaa karanteeniin.
 • alus voidaan purkaa ja lastata suojatoimenpiteet huomioiden
 • alus voi jatkaa matkaa

Miten aluksen miehistön tulee toimia satamassa?

 • merimiesten maissa käyntiä ei sallita kuin välttämättömästä syystä (esim. lääkärissä tai apteekissa käynti)
 • satama-alueella tehtävät työt ja liikkuminen ovat sallittuja satamanpitäjän ohjeiden mukaisesti
 • satama-alueelta (rajanylityspaikalta) poistuminen edellyttää mainitun välttämättömän syyn olemassaoloa

Voiko miehistönvaihtoja tehdä?

 • miehistönvaihto katsotaan välttämättömäksi liikenteeksi ja se sallitaan
 • siirtymisten aikana tulee välttää väkijoukkoja ja lähikontakteja (mm. mahdollisimman keskeytyksetön siirtyminen lentoasemalta/ lentoasemalle, mahdollisuuksien mukaan julkisen liikenteen välttäminen)
 • viisumivelvollisuus on voimassa niillä kansalaisuuksilla, joilta viisumi vaaditaan

Mistä saa lisätietoa?

Rajan ylitys poikkeusoloissa
https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Työterveyslaitoksen ohjeet toimintaan satamassa
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-satamat

Työterveyslaitoksen ohjeet toimintaan rahtilaivoilla
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-rahtilaivat

Palaute: sari.turkkila(at)shipbrokers.fi

Kaikki uutiset