Uutiset

Laivameklareiden lausunto uudesta esityksestä väylämaksulain muuttamiseksi

Suomen Laivameklarit ry pitää erittäin hyvänä hallituksen tavoitetta keventää ulkomaankaupan logistiikan kustannuksia pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Väylämaksulain muutosesityksessä on myös tehty hyvää ja perusteellista valmistelutyötä. Valitettavasti emme kuitenkaan voi tukea uutta esitystä, koska se vesittää lähes kokonaan asetetut tavoitteet.

Viennin ja tuonnin kuljetuksista vastaavat kotimaiset ja ulkomaiset varustamot ovat koko alkuvuoden maksaneet väylämaksuja ja saavuttaneet aluskäynneillään jo nyt maksuttomuuden. Loppuvuoden väylämaksujen poisto vaikuttaa vain vähän tai ei lainkaan.

Säännöllinen linjaliikenne maksaa väylämaksut jo alkuvuoden aikana ja näin ollen linjaliikenne ei hyödy loppuvuoden maksujen poistosta. Koska väylämaksut kannetaan aluskohtaisesti, loppuvuoden poisto tukee vain satunnaisesti Suomessa käyviä aluksia. Linjaliikenne ja muu säännöllinen rahtiliikenne joutuvat näin ollen epätasa-arvoiseen asemaan.

Aikaisempi esitys oli erittäin positiivinen viesti kansainvälisille merikuljetusmarkkinoille ja kertoi Suomen viranomaisten vahvasta halusta säilyttää maamme merikuljetukset kilpailukykyisinä ja normaalilla tasolla myös poikkeusoloissa. Markkinoille on tärkeää pystyä ennakoimaan tulevia muutoksia ja luottaa viranomaisten toimintaan.

Jotta väylämaksun poisto tosiasiassa keventäisi laajasti merenkulun kustannuksia, olisi poiston katettava kokonainen kalenterivuosi. Tämän vuoksi Suomen Laivameklarit ry esittää kahta vaihtoehtoista ratkaisua:

  • ensisijaisena ratkaisuna jatketaan väylämaksujen poistoa myös koko ensi vuosi eli ajalla 1.7.2020-31.12.2021.
  • tai toissijaisena ratkaisuna väylämaksut palautetaan alkuvuodelta 2020, eli 1.1.-30.6.2020 kuten jo aikaisemmin esitettiin ja loppuvuosi 2020 on maksuton.

Suomen Laivameklarit ry, puolesta

Toiminnanjohtaja
Sari Turkkila

Suomen Laivameklarit lausunto väylämaksut 20.5. VN_7626_2020

 

 

Kaikki uutiset