Uutiset

Kuljetuksiin liittyvien koronarajoitusten seurantaa verkossa

IAPH seuraa maailmanlaajuisesti satamien toimintaa. Baltic Ports Organization seuraa Itämeren satamien toimintaa. UNECE seuraa rajamuodollisuuksia koko maailmassa. Wilhelmsen Ships Agency on laatinut kartan satamien rajoituksista. EU seuraa tilannetta omilla sivuillaan. Myös EMSAn sivuilta löytyy lista eri maiden rajoituksista.

IAPH
International Association of Ports and Harbours
http://www.iaphworldports.org/covid-19-related-updates-of-the-iaph-member-ports-2

UNECE
Observatory on Border Crossings Status due to COVID-19 Home

Baltic Ports Organization
http://www.bpoports.com/covid-19-baltic-ports-keep-running.html

Kaikki uutiset