Uutiset

Vi gratulerar: Sveriges skeppsmäklare fyller 100 år

Från Rosenbad till Stadshuset på 100 år. På fredag firar Sveriges Skeppsmäklare att deras nationella förening funnits i 100 år, med lunch och seminarium i Värtahamnen och en fest för 300 gäster i Gyllene Salen i Stockholms Stadshus.
Sveriges Skeppsmäklareförening bildades 1919 på hotell Rosenbad, där idag Sveriges regering huserar. Inom sjöfarten fanns 1919 ett utbrett missnöje över att skeppsmäklarverksamheten var dåligt reglerad, vilket fört med sig att ”många inkompetenta och i övrigt olämpliga personer” börjat ägna sig åt klarering av fartyg. Konkurrensen om klareringsuppdragen hade till slut urartat till den grad att stor skada uppkom inte enbart för de seriösa klarerarna, utan även för rederierna.

Jordmånen för bildandet av ”en för hela landet omfattande förening” var därför väl beredd när stockholmsmäklaren C.H. Cedervall skickade iväg sitt upprop till kollegorna ute i landet.

De 51 skeppsmäklerier som hörsammade uppropet fattade det enhälliga beslutet att bilda föreningen. Syftet var att försöka stärka det egna skrået och höja kvaliteten på de servicetjänster som tillhandahölls i de svenska hamnarna.

Idag har föreningen 130 medlemmar längs svenska kusten och i Vänern och Mälaren och fortfarande är stärkandet av den egna yrkesrollen och strävan mot bättre kvalitet något av huvuduppgifterna för föreningen. Sverige är till exempel det land i världen som har flest medlemmar certifierade enligt FONASBA Quality standard; den internationella skeppsmäklarorganisationens kvalitetssystem.

På den stora jubileumsbanketten på fredag i Stadshuset kommer tio av de 130 medlemmarna att uppmärksammas extra mycket, de har nämligen varit med sedan starten.

– Att vi har så många företag som varit medlemmar i 100 år gör mig både stolt och glad, säger föreningens ordförande Johan Ehn. Självklart blir de våra huvudgäster i Stadshuset, tillägger han.

Det blir också en hel del internationella gäster från FONASBA, BIMCO, The Institute of Chartered Shipbrokers´ – inte minst deltar representanter för samtliga nordiska skeppsmäklareföreningar. Faktum är att finska, norska och svenska skeppsmäklareföreningarna bildades samma år, 1919. Från början diskuterades om man skulle bilda en nordisk skeppsmäklareförening, men istället bildades alltså fristående nationella föreningar i varje land. Danmark hade då redan en förening.

 

Kaikki uutiset