Uutiset

Meklarit myönteisiä merikuljetusmarkkinoiden suhteen

Suomen Laivameklariliitto teetti vuodenvaihteessa jäsentutkimuksen, johon vastasi 30 liiton jäsenyrityksen johdon edustajaa. Vastaajien joukossa oli varustamoja, satamaoperaattoreita, laivanselvitysyrityksiä ja rahtausmeklareita.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 67 % odottaa merikuljetusten kysynnän kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana. Syynä tähän nähdään alan globaali kasvu, omat uudet asiakkuudet, merikuljetusten ympäristöystävällisyys sekä erityisesti Suomessa metsäteollisuuden nousu.

Epävarmuuksia toki on. Avoimissa vastauksissa globaaleilla markkinoilla toimivien huolenaiheita olivat mm. kauppasota ja Brexit. Lähes 60 % näkee oman yrityksensä kuitenkin tilanteen vahvana ja odottaa liikevaihdon kasvavan. Noin 47 % odottaa myös tuloksen paranevan.

Yritysten johdon mukaan tulevaan liiketoimintaan vaikuttavat seuraavien kolmen vuoden aikana eniten digitalisaatio, ympäristöasiat, sekä toimialan keskittyminen. Yritykset varautuvat muutoksiin koulutuksella, toimintatapoja ja organisaatiota kehittämällä sekä yritysostoilla. Ympäristöasioihin liittyviin muutoksiin ajoissa varautuminen nähdään kilpailuetuna.

Alan yritysten yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on noin 450 milj. euroa. Tutkimuksessa selvitettiin yritysten bruttolaskutuksen jakautumista ja sen perustella 10 % yrityksistä laskutti vuonna 2018 yli 90 milj. euroa, 20 % noin 30-70 milj. euroa ja n. 70 % alle 30 milj. euroa.

Alan yrityksissä työskentelevän henkilöstön keski-ikä 45,7 v ja heistä 73 % on miehiä. Pieniä alle 20 henkilön yrityksiä vastanneista oli 56 %, ja yli 100 henkilön yrityksiä 23 %.  Toimialan yrityksissä työskentelee noin 2000 henkilöä, joista tehdyn kyselyn mukaan on ahtaajia 48 %, laivanselvittäjiä 6 %, linja-agentuurin työntekijöitä 21 % ja rahtausmeklareita 5 %. Hallintotehtävissä työskenteleviä on noin 21 %.

Suomen Laivameklariliitto, Finland Skeppsmäklareförbund, Shipbrokers Finland on toimialajärjestö, johon kuuluu Suomessa toimivia laivanselvitys-, rahtaus- ja linjaliikenneyrityksiä. Liiton tavoite on edistää jäsenyritysten ja ulkomaankaupan merikuljetusten toimintaedellytyksiä. Suomen Laivameklariliitto on perustettu vuonna 1920 ja se kuuluu perustajajäsenenä alan kansainväliseen kattojärjestöön FONASBAan.

Press Release
Shipbrokers are optimistic about the sea transport market

Meddelande
Mäklarna ser positivt på sjötransportmarknaderna

Lisätiedot

Sari Turkkila, toiminnanjohtaja
Suomen Laivameklariliitto
www.shipbrokers.fi
sari.turkkila@shipbrokers.fi
puh. 040 5263348

Kaikki uutiset