Uutiset

Logistiikkaselvitys 2018 on julkaistu

Logistiikkaselvitys 2018 ladattavissa tästä: Logistiikkaselvitys 2018

Suomen logistiikan tilaa ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä on tutkittu säännöllisesti jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Liikenne- ja viestintäministeriö teetti ensimmäisen kansallisen Logistiikkaselvityksen vuonna 1992.

Vuodesta 2006 lähtien selvityksen toteutuksesta on vastannut Turun yliopiston kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen tutkijaryhmä, yhteistyössä Liikenneviraston, ja aiemmin Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Siitä lähtien kyselyn toteutustapa on ollut samankaltainen, mikä mahdollistaa vertailukelpoisuuden useiden keskeisten aikasarjojen osalta vuoteen 2005 saakka. Kansantalouden tason logistiikkakustannusten osalta vertailua on mahdollista suorittaa aina 1990-luvun alkuun saakka.

Logistiikkaselvityksen kohderyhmänä ovat Suomessa toimivat teollisuuden ja kaupan yritykset, sekä logistiikkayritykset. Selvitysten vastaajamäärät ovat parhaimmillaan olleet yli 2700 vastaajaa. Liikevaihdolla mitaten selvitykset ovat kattaneet suurimman osan kohteena olevilta toimialoilta.

Kaikki uutiset