Uutiset

Komission tiedonannot Brexitistä 19.12.2018

Komissio on julkaissut 19.12.2018 uuden tiedonannon ja lehdistötiedotteen varautumisesta brexitiin, eli Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) eroon Euroopan unionista, ilman erosopimusta. Se on myös aloittanut sopimuksettoman eron varalta laaditun varautumissuunnitelman toimeenpanon. Komissio on sitoutunut hyväksymään ennen vuoden 2018 loppua kaikki välttämättömät toimenpide-ehdotukset, jotka on hahmoteltu 13.11.2018 julkaistussa  varautumissuunnitelmassa ja sen liitteissä. Nämä toimenpiteet koskevat mm. rahoituspalveluja, lentokuljetuksia, tulliselvitystä, ilmastopolitiikkaa sekä UK:n ja EU:n kansalaisten vastavuoroisia oikeuksia tämänhetkisen asuinpaikkansa suhteen.

Lue Komission tiedonanto ja lehdistötiedote (englanniksi)

 

Kaikki uutiset