Uutiset

Ulkomaan meriliikenteen tavarakuljetusten määrät kasvoivat reilusti

Ulkomaan meriliikenteen vienti- ja tuontikuljetukset kasvoivat tammi-kesäkuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vientikuljetukset kasvoivat 7,5 prosenttia ja tuonnissa oli kasvua 6,0 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Ulkomaan meriliikenteen viennin kasvu johtui kappaletavaran, kemianteollisuuden tuotteiden, lannoitteiden, malmin ja rikasteiden kuljetusten lisääntymisestä. Tuonnin 6,0 prosentin kasvu johtui lisääntyneistä raakapuun, raakamineraalien, malmin ja rikasteiden kuljetuksista.

Kauttakulkuliikenne Suomen satamien kautta kasvoi 24,1 prosenttia (910 000 tonnia) vuoteen 2017 verrattuna. Transitokuljetukset kasvoivat HaminaKotkan satamassa 438 000 tonnia ja Kokkolan satamassa 193 000 tonnia. Myös Porissa oli tänä vuonna kauttakulkuliikennettä 260 000 tonnia.

 

Lue lisää Liikenneviraston uutisesta

Kaikki uutiset