Uutiset

LVM: Väylämaksujen puolittaminen jatkuu hallituksen esityksen mukaan

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2,9 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2019, mikä on runsaat 500 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarviota vähemmän.

Laivaliikenteeltä perittävien väylämaksujen puolittamista ehdotetaan jatkettavaksi vuosina 2019-20. Vuoden 2019 maksukertymä on noin 48,4 miljoonaa euroa. Väylämaksu on puolitettu vuodesta 2015 lähtien osana rikkidirektiivin kustannusten kompensaatiota ja työmarkkinaratkaisua.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen osoitettaisiin 96 miljoonaa euroa ja Saimaan alueen luotsauksen hintatukeen 4,2 miljoonaa euroa.

Lue koko tiedote LVM:n sivuilta

Kaikki uutiset